ŞARTLAR VE KOŞULLAR

GİRİŞ

Hakan Aktaş sağlık turizmi hizmeti vermekte ve hizmet almak isteyen kişilerin en iyi koşullarda sağlık hizmeti alabilmesi için aracılık hizmetleri yürütmektedir. Bu sözleşme, Hakan Aktaş ve Hakan Aktaş aracılığıyla sağlık hizmeti alacak kişiler arasındaki ilişkinin şartlarını ve tarafların sorumluluklarını düzenler. Hakan Aktaş aracılığı ile sağlık hizmeti almak isteyen herkes bu sözleşmedeki şartları kabul etmek zorundadır. Hasta adayları bu sözleşmeyi kabul etmekle Hakan Aktaş'den alacakları hizmetin tüm aşamalarında sözleşmedeki koşulların uygulanmasını hukuken kabul etmiş sayılırlar. Bu şartları kabul etmeyen kişiler Hakan Aktaş'den hizmet alamayacaktır. Şartlar ve koşullar aşağıdaki gibidir:

AÇIKLAMALAR

Sözleşme : Bu sözleşme.

Hakan Aktaş : Hakan Aktaş, ACIBADEM MAH ÇEÇEN SK. AKASYA A KULE KENT ETABİ NO: 25 A İÇ KAPI NO: 20 ÜSKÜDAR/ İSTANBUL / TÜRKİYE adresinde bulunmaktadır.

Hasta : Hakan Aktaş'den sağlık hizmeti alan bir müşteri.

Hekim : Sağlık hizmeti verecek sağlık uzmanı.

Hizmet Sağlayıcı: Sağlık hizmeti verecek kuruluş.

SUNULAN HİZMETİN KAPSAMI VE SORUMLULUKLAR

2.1. Hakan Aktaş Hasta ve Hekim arasında danışma ve/veya diyaloğu kolaylaştırır. Hakan Aktaş, talep edilen işlemler hakkında hastaya ön bilgi vermekte, işlemin onaylanması durumunda ulaşım ve konaklama gibi destek sağlamaktadır.

2.2. Sözleşme kapsamında Hakan Aktaş aşağıdaki konularda destek sağlayacaktır:

  • a) Hasta paketi hakkında detaylı bilgi

  • b) Paketin maliyeti hakkında ayrıntılı bilgi

  • c) Vize ve pasaport gereklilikleri hakkında detaylı bilgi (bu bilgiyi https:// adresinden de edinebilirsiniz) www.evisa.gov.tr/en/)

  • d) Seyahat ve konaklama için gerekli sağlık formaliteleri hakkında bilgi

  • e) Yolculuk için ara durakların ve ulaşım bağlantılarının saatleri ve yerleri.

  • f) Doktorun, Hastanın Hizmet Sağlayıcısının veya bir temsilcinin adı, adresi ve telefon numarası Hastanın yardım isteyebileceği alan.

2.3. Hakan Aktaş bir sağlık kuruluşu değil, aracı bir sağlık turizmi kuruluşudur. Hakan Aktaş, tıbbi tavsiye sağlamaz veya Hizmet Sağlayıcı tesislerini veya onlar tarafından sağlanan hizmeti işletmez veya kontrol etmez. Tedavi, Hasta ile tedaviyi sağlayan Hizmet Sağlayıcı arasında sözleşmeye dayalı bir ilişki çerçevesinde yürütülür. Hasta, Hakan Aktaş'in tıbbi açıdan yeterli olmadığını ve Hakan Aktaş'in seçmiş olduğu Hizmet Sağlayıcı aracılığıyla sağlanan herhangi bir tıbbi işlemden ve bu işlemin tıbbi sonuçlarından sorumlu olmadığını kabul eder. Hakan Aktaş, Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan herhangi bir bakım, tedavi veya diğer hizmetlerden veya tavsiyelerinden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanabilecek suistimal, ihmal veya diğer iddialar, komplikasyonlar, memnuniyetsizliklerden sorumlu veya yükümlü değildir. Hasta, talep edilen tedavi öncesinde Hizmet Sağlayıcı'nın şart ve koşullarını ve onam formlarını dikkatlice okumayı, kendi sağlık durumlarının ve taleplerinin uygunluğu konusunda Hizmet Sağlayıcı ve Hekim'den gerekli tavsiye ve yönlendirmeyi almayı ve harekete geçmeyi taahhüt eder. buna göre. Hakan Aktaş'in Hastaya sunacağı programlar ve bilgilendirici dokümanlar Sözleşmenin bir parçasıdır ve Hasta bu dokümanları rezervasyon öncesinde okumayı taahhüt eder.

2.4. Hakan Aktaş'in e-posta alışverişi, telefon görüşmesi veya görüntülü görüşme yoluyla sunduğu tedavi planları tamamen buna dayalıdır. Hasta tarafından sağlanan ve Hizmet Sağlayıcı tarafından gözden geçirilen bilgiler (yani resimler, test sonuçları, reçeteler, röntgenler vb.) hakkında. Bu nedenle, Hizmet Sağlayıcı tedaviden önce Hastayı şahsen muayene ettiğinde, Hastanın tedavi planı değişebilir veya Hizmet Sağlayıcı tedaviyi uygulamayı reddedebilir. Böyle bir değişiklik meydana gelirse, Hasta önerilen tedaviyi bırakma seçeneğine sahiptir. Bu gibi durumlarda, testler, konsültasyonlar ve diğer masraflar için kesintiler yapıldıktan sonra Hastaya geri ödeme yapılacaktır. Üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilen seyahat, konaklama, transfer gibi hizmetlere ilişkin masraflar Hakan Aktaş tarafından karşılanmaz ve Hakan Aktaş bu tür masrafların Hastaya geri ödenmesinden sorumlu değildir.

2.5. Hasta yeni bir tedavi planına devam etmek isterse, Hakan Aktaş revize edilmiş bir fiyat teklifi sunar. Yeni konaklama ve seyahat masrafları gibi Hizmet Sağlayıcının masraflarını dikkate alarak. Hastanın tedavi planını değiştirmesinden doğabilecek herhangi bir usulsüzlük, imkansızlık ve ek masraflardan Hakan Aktaş sorumlu değildir.

2.6. Aşağılamama: Hasta, Hakan Aktaş veya yöneticileri, memurları, çalışanları veya ortakları (herhangi bir web sitesinde, sosyal medyada olumsuz yorumlar yayınlamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere). Hakan Aktaş, Hizmet Sağlayıcı'nın tedavilerinden ve eylemlerinden sorumlu tutulamayacağından, Hasta, Hakan Aktaş'i veya herhangi bir çalışanını küçük düşürmemeyi veya Hakan Aktaş'in itibarını, iyi niyetini, hizmetlerini veya yönetimini olumsuz yönde etkileyecek eylemlerde bulunmamayı, işlem sırasında veya sonrasında hiçbir zaman kabul eder. Sözleşme süresi. Bu maddenin ihlali halinde Hasta, söz konusu taciz edici ve zararlı içerikleri derhal kaldırmayı ve Hakan Aktaş'in tüm maddi ve manevi zararlarını tazmin etmeyi taahhüt eder.

2.7. Aracı kuruluş olarak Hakan Aktaş, Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan hizmetleri işletmez veya kontrol etmez. , otel, seyahat veya transfer şirketleri. Hasta, Sözleşme'yi kabul etmekle Hakan Aktaş'in sadece aracı olduğunu, üçüncü şahıslar tarafından verilen hizmetin ve bu hizmetten doğan zararların Hakan Aktaş'in herhangi bir garanti kapsamında olmadığını kabul eder. Hasta, Hakan Aktaş'den rezervasyon yapmadan önce üçüncü taraf sağlayıcıların tüm hüküm ve koşullarını okuyup kabul etmeyi taahhüt eder.

2.8. Hakan Aktaş'in Hastanın rezervasyonunu iptal etmesi veya değiştirmesi gerekiyorsa, bunu derhal Hastaya bildirecektir. . Bu gibi durumlarda Hasta, Hakan Aktaş ile tedaviyi yeniden planlamayı veya rezervasyonu iptal etmeyi ve kesintiler yapıldıktan sonra geri ödeme almayı seçebilir. Ancak rezervasyonun iptali veya değiştirilmesi durumunda doğabilecek dolaylı masraf ve zararlardan Hakan Aktaş sorumlu değildir. Yine Hakan Aktaş, kendi kontrolü dışındaki mücbir sebep hallerinde Hastanın zarar görmesinden sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, uçuş gecikmeleri veya iptalleri, terör olayları, savaş, sivil kargaşa, grev, kasırga gibi doğal afetleri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.ods, depremler, salgın hastalıklar; seyahat, konaklama ve tedavi süreçlerini etkileyecek her türlü adli ve idari yaptırımlar.

HASTANIN SORUMLULUKLARI

3.1. Hasta, Sözleşmeyi kabul etmeden önce kendisine sağlanan tüm bilgi kaynaklarını okumakla yükümlüdür, Hakan Aktaş'in internet sitesinde yer alan bilgiler de dahil olmak üzere, anlamadığı hususlarda Hakan Aktaş'e danışmak, soru işaretlerini gidermek, Sözleşme hüküm ve sonuçları hakkında bilgi almak.

3.2. Geçerli ve kabul edilebilir bir pasaporta, gerekirse vizeye sahip olmak; seyahat, konaklama ve tedavi için gerekli diğer belgelerin temin edilmesini sağlamak, havayolu tarafından talep edilmesi halinde seyahat öncesinde yolcu bilgilerinin havayoluna iletilmesi, hem son varış noktası hem de transfer noktaları için giriş şartlarının sağlanması, Hakan Aktaş tarafından talep edilen gerekli bilgi ve belgelerin sağlanması ve Hizmet Sağlayıcı, Hastanın sorumluluğundadır.

3.3. Hastanın yukarıdaki sorumlulukları yerine getirmemesi, yanlış bilgi veya belgeleri sağlaması veya eksik vermesi durumunda uçuş; Ülkeye girişin reddedilmesi, erken dönüş uçuşu için ödeme yapılması, öngörülen süreçlerin aksaması veya Hastaya yaptırım uygulanması gibi zararlardan Hasta sorumlu olacaktır. Hasta, bu durumlarda Hakan Aktaş'in herhangi bir sorumluluğu olmayacağını, Hakan Aktaş'in herhangi bir tazminat, masraf veya geri ödemeden sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

3.4. Hasta, seyahatten önce sağlık ihtiyaçları ve önerilen aşılar hakkında gerekli araştırmaları yapmayı taahhüt eder. Hakan Aktaş, diğer kaynakların yanı sıra aşağıdaki web sitelerinden bilgi edinilmesini önerir: www.fco.gov.uk, www.hpa.org.uk, www.nathnac.org, Hakan Aktaş ayrıca yerel pratisyen hekimden tavsiye alınmasını önerir.

3.5. Hastanın Hakan Aktaş'den tedavi paketi alabilmesi için; onaylı bir sigortacı ile sigorta. Sigorta poliçesi seyahat sorunları, sağlık sorunları gibi zararları veya iflastan doğabilecek zararları kapsıyor olmalıdır. Hastanın sigorta yaptırmamasından doğan her türlü sorumluluk Hastaya aittir.

TIBBİ GEÇMİŞ VE KAYITLAR

4.1. Yolculuğa başlamadan önce hasta, tıbbi geçmişi ile ilgili kendisinden istenen bilgi ve belgeleri gönderir. Hakan Aktaş'e. Hakan Aktaş, bu bilgi ve belgeleri Hastanın tedaviye uygunluğunu kontrol etmek için Hasta tarafından seçilen Hizmet Sağlayıcıya iletir. Hasta, tıbbi geçmişinin resimleri, test sonuçları, reçeteleri, röntgenleri gibi talep edilen tüm kayıtları Hakan Aktaş ve Hizmet Sağlayıcı ile paylaşmayı kabul eder. Hasta, bu kayıtların ve beyan edilen bilgilerin eksik ve yanlış olması halinde doğacak olumsuz sonuçlardan Hakan Aktaş'in sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

4.2. Hasta, Hakan Aktaş'in hasta dosyasını (tedavi planı, muayene ve tedavi dahil) almasına izin verir. Hakan Aktaş'in oluşturacağı kayıtlar için Hizmet Sağlayıcı'dan sonuçlar ve tedavi öncesi ve sonrası resimler). Hakan Aktaş, bu bilgileri talep edilen hizmetleri sağlamak ve Hasta tarafından izin verilen amaçlar dışında herhangi bir amaçla kullanmamayı, satmamayı veya üçüncü kişilere aktarmamayı taahhüt eder.

ÖDEME

5.1. Hastanın talep ettiği tedavi paketine bağlı olarak sunulacak hizmetler ve teklif Hakan Aktaş tarafından belirlenecektir. Ödeme koşulları, ödemenin kapsadığı giderler, ödeme tutarı gibi detaylar Hastaya Hakan Aktaş tarafından ayrı bir formda iletilecektir.

5.2. Hastanın tıbbi geçmişi, özel durumları veya öngörülemeyen durumlar nedeniyle gerekli görülen testler ve tıbbi işlemler ek ücrete tabi olacaktır. Aynı şekilde hastanede bir geceden fazla kalma zorunluluğu da ek ücrete tabi olacaktır.

5.3. Hasta Sözleşmeyi ve teklifi kabul ettiğinde,Hakan Aktaş rezervasyon yaptırmak isteyecektir. Hasta, ödemenin geri kalanını ülkesini terk etmeden önce öder. Ödeme işlemleri ve yöntemleri Hakan Aktaş tarafından ayrı bir formda iletilecektir. Hasta bu “ödeme” bölümündeki sorumluluklarını yerine getirmiyorsa Sözleşme'ye aykırıdır ve Hakan Aktaş'in herhangi bir hizmet sunma yükümlülüğü yoktur.

İPTALER

Hasta dilediği zaman Hakan Aktaş'e yazılı olarak bildirerek rezervasyonunu iptal edebilir. İptal, yazılı iptal bildiriminin Hakan Aktaş'e ulaştığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Ödenecek ücretlerin ölçeği, iptal bildiriminin ne zaman alındığına bağlı olacaktır. 2.8 numaralı hüküm saklı kalmak kaydıyla. Bu Sözleşmenin iptali durumunda depozito rezervasyon ücreti olarak Hakan Aktaş'de kalacaktır. İptal ve olası kesintilerin ayrıntılı sonuçları, tedavi rezervasyon formu ile birlikte Hastaya iletilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK

7.1. Hakan Aktaş, tıbbi kayıtları da dahil olmak üzere Hastanın kişisel verilerini en yüksek hassasiyetle saklar. Hakan Aktaş bu verileri başka herhangi bir amaçla kullanmamakta veya açıklamamakta, satmamakta veya kiralamamaktadır. Kişisel bilgilerin kullanımına ilişkin detaylar Hakan Aktaş'in internet sitesindeki Gizlilik Politikası'nda yer almaktadır ve Hasta bu politikayı okuyup kabul ettiğini beyan eder.

7.2. Hakan Aktaş, aşağıdakileri sağlamak için İngiltere ve Türkiye'de geçerli olan veri koruma yasalarına uymayı taahhüt eder. Hasta gizliliği. Hastanın tedavi öncesi ve sonrası resimlerini tanıtmak, Hakan Aktaş'in web sitesini iyileştirmek, hastalara gerekli hizmetleri ve tedavi sonuçlarını sunmak, ürün geliştirmeye yönelik araştırma ve analizler yapmak için kullanılabilir. Gizlilik ve veri kullanım alanları ile ilgili detaylar Hastaya sunulacak Gizlilik Politikası ve özel sözleşmelerde yer alır ve Hasta bu koşulları kabul ettiğini beyan eder.

GEÇERLİ HUKUK VE YETKİ ALANI

Bu Sözleşme Türk Hukukuna tabidir ve Türk mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabidir.

YÜRÜRLÜK

Hakan Aktaş ile iletişime geçen hasta adayı bu Sözleşmeyi okumuş ve kabul etmiş sayılır.